Morinaga Tsuruta Tanaka KEN Akiko Kida Hasegawa Yamazaki Nozu